Expandmenu Shrunk


Mūžīgā ticība labajam

Neviens kvadrāts nevar būt tik slikts, lai nevarētu atrast veidu kā produktīvā veidā sublimēt šo enerģiju. Ir vērts iedziļināties visā tajā, kas rakstīts par planētu harmonizāciju…