Expandmenu Shrunk


 • Tēmu arhīvs Teorija un prakse
 • Dispozīciju ķēdīšu skaidrošanas piemēri

  Pievienots: Autors: Maija Komentārs

  Šajā rakstā vēlos parādīt vairāk piemērus kā analizēt dispozīciju ķēdītes, izmantojot abus zīmes pārvaldniekus un papildus ņemot arī Prozepīni un Hīronu, kas ir astroloģijā pētīti salīdzinoši maz un izraisījuši arī pretrunīgus spriedumus. Izmantotais materiāls ir aizgūts no thayastar.com un būs noderīgs īpaši tiem, kas nelasa svešvalodās. Pati, sastādot ķēdītes, es izmantoju tikai vienu zīmes pārvaldnieku, bet publicējot šo rakstu vēlos parādīt, ka izpētei šajā ziņā nav robežu un ir iespējams ķēdīšu konstruēšanā izmantot arī papildus elementus (ASC, Hīronu, Prozepīni, Melno un Balto Mēnesi u.t.t).

  Tāpat vēlos atgādināt, ka pilnīgākai personības rakstura izpētei vienmēr ir ieteicams skatīt visu arī kontekstā ar natālo karti, bet galvenās planētas, kuras izkristalizēsies 4 ķēdīšu centros, veidos atslēgas vārdus. Šis raksts un analīzes princips atšķirsies no iepriekšējiem ar to, ka tā autors savu analīzi ir balstījis uz vienas galvenās planētas atrašanu Atlantam, Ikaram, Antejam un Sīzifam (atšķirībā no iepriekšējiem rakstiem, kuros tika ņemtas vērā visas planētas, kas nonāca centros). Planētai, kurai tiek noteikta galvenā loma katrā ķēdītē ir vai nu vislielākais spēks (vai attiecīgi vājums, ja runa iet par Sīzifu vai Ikaru), vai, divu vienādi spēcīgu planētu gadījumā, par galveno tiek uzskatīta tā planēta, kurai ir visvairāk saikņu ar pārējām planētām.

  Un tā. Pirmais piemērs, kuram tiks konstruētas dispozīciju ķēdītes pēc Pārvaldījuma, Izraidījuma, Eksaltācijas un Krituma ir Vladimirs Visockis, populārs Krievijas dziedātājs un tekstu autors – 25.Janvāris 1938g. 05:27  Maskava.
  Visockis_karte_paint

  Pārvaldījums – Atlants:
  Visockis_Atlants_Pārvaldījums
  Galveno planētu šajā ķēdītē sauc par Atlantu. Tas ir personības mugurkauls. Tā ir planēta, kas dod pārliecību un iespēju personai sajusties kā individualitātei, būt atšķirīgai no citiem.  Atlants noteiks personas spējas un talantus. Šī planēta parasti izpauž sevi slēptā un latentā veidā, galvenokārt iekšējā līmenī. Tikai tā planēta, kas ir spēcīgā kosmiskā statusā var būt par Atlantu. Ja tā ir vāja, tad personas mugurkauls būs bāls un slikti redzams. Piemēram, V. Visocka Saturns darbojas kā Atlants (Tam ir vislielākais savienojumu skaits). Saturns kā Atlants sniedz dziļu mērķa izjūtu, spēju nogaidīt, stabilitāti, stingumu, neatlaidību, labas izdzīvošanas spējas un būt par varoni vienatnē. Bet Saturns atrodas Aunā, savā kritumā. Tas ir vājš un nevar pildīt savu misiju. Personības mugurkauls ir vāji izteikts.

  Eksaltācija –Antejs:
  Visockis_Eksaltācija_Antejs
  Mēs varam izskaitļot galveno planētu, kura  parādīs personības dziļā spēka avotu, resursus, no kurienes ņemt enerģiju.  Šo planētu sauc par Anteju. V. Visockim par Anteju kalpo Neptūns, bet  tas atrodas savā izraidījumā un nevar būt par patieso Anteju. Stiprai ticībai vajadzētu  kalpot par V. Visocka spēka avotu, bet tās vietā (dēļ vājās pozīcijas (tulk.  piezīme)) parādās ilūzijas. Tātad alkohols un narkotikas nav domātas viņam, lai  mēģinātu noslēpt bailes un cīnītos ar kompleksiem, bet gan nepieciešams atrast  ko tādu, kas spētu papildināt spēka avotu. Mēness un Urāns ir savstarpējā  recepcijā un nepiedalās šajā ķēdītē. Planētas, kas neiekļaujas ķēdē tie sauktas  par “izslēgtajām”. “Izslēgtās” planētas ir planētas, kuras  nav izstrādātas iepriekšējā dzīvē un ir kā neskartās rezerves. Tomēr personai  ir ārkārtīgi grūti tām piekļūt.

  Izraidījums – Sīzifs:
  Visockis_Izraidījums_Sīzifs
  Šeit viegli ir pamanīt Sauli kā galveno.  Atslēgas planēta šim ķēdītes tipam tiek saukta par Sīzifu. Sīzifs parāda pesonas dziļākos psiholoģiskos kompleksus. Pamatā tas ir visu kompleksu cēlonis. Šī planēta parāda, pie kā būtu jāstrādā vispirms, lai neļautu personai degradēties. V.S Visockim Saule kalpo par Sīzifu. Tas ir ļoti nopietns rādītājs, jo Saule atrodas izraidījumā un kalpo kā patiesais Sīzifs. Ir acīmredzams, ka V.Visockim bija šaubas par sevi kā komponistu un bailes, par nepietiekamu radošo potenciālu. Viņam bija ļoti svarīgi izcelties apkārtējo vidū un atšķirties no citiem. Un viņam bija svarīgi pastāvīgi apliecināt savu radošo spēku.

  Kritums – Ikars:
  Visockis_Ikars_Kritums
  Galveno planētu šeit sauc par Ikaru. Tāpat kā Sīzifs, Ikars parāda vājuma avotu, bet tagad tas ir enerģijas, ne psiholoģiskais vājums. Ikars parāda ceļus kādā veidā mēs zaudējam spēkus. Ikars ir “Melnais caurums”, kas izsūc enerģiju. Ja planētas spēks palielinās, tā izvilks spēkus no citām planētām šajā ķēdē un kļūs par personīgās degradācijas avotu. Plutons kalpo par Ikaru V. Visockim. Tā ir slikta pozīcija personai , kas iesaistīta šovbiznesā. Publiskās uzstāšanās laikā viņš pilnībā ziedojās auditorijai, izšķiežot savu enerģiju un, acīmredzot, viņam bija grūtības to vēlāk atgūt un Anteja vājums to visu padarīja vēl sliktāku.

  Analīzes laikā jums jāņem vērā planētu pāri: Atlants-Sizifs (no psiholoģiskā viedokļa) un Antejs – Ikars (kā enerģētiskais komponents). Ja Atlants ir stiprāks par Sīzifu, tad persona var viegli tikt galā ar saviem kompleksiem. Un, ja Antejs ir stiprāks par Ikaru, tad enerģiju var viegli atjaunot. Ja nē, tad var būt līdzīgi kā V.S.Visocka horoskopā, kur izveidojas graujoša kombinācija: abi viņa Sizifs un Ikars bija stiprāki. Tāpēc arī atvērās ceļš uz degradāciju.

  Tālāk kā piemēru vēlos piedāvāt vēl divas natālās kartes pārdomām: Edīte Piafa un Sofija Lorēna.

  Sofija Lorēna.  20. septembris, 1934. g. 12:20 Roma. V.Visocka gadījumā bija viegli noteikt 4 galvenās planētas. Pie stelliuma vai planetārā kodola ir pat iespējams neveidot ķēdes (to var darīt, lai atklātu recepcijas vai anti-recepcijas). Tomēr, šādu vieglo gadījumu nav daudz.
  Sofija_Lorēna_Karte

  Pārvaldījums – Atlants:
  Sofija_Lorēna_Pārvldījums_Atlants
  Šeit jūs redzat cik grūti ir noteikt Atlanta planētu Sofijai Lorēnai. Mums šeit ir trīs recepcijas: Venēra – Merkurs, Merkus-Hīrons un Venēra – Prozepīne. Ir pieļaujams, ka horoskopā ir divi Atlanti, īpaši, ja tie ir savstarpējā recepcijā, bet ne trīs. Pēc rūpīgas pārskatīšanas mēs varam atklāt, ka pārim Venēra – Merkurs ir vairāk savienojumu. Venēra ir kritumā un, kā mēs redzēsim turpmāk, parādās kā Ikars, tātad tā nevar kalpot par īstu Atlantu. Bet mums joprojām ir Merkurs. Tādā veidā intelekts un spēja domāt racionāli ir Sofijas Lorēnas personības mugurkauls. Un Merkurs skar arī jūtas (tā recepcija ar Hīronu un Venēru) ieviešot tur harmoniju. Merkurs darbojas kā Antejs (kopā ar Saturnu). Tas parāda neelastīgu personību ar precīzu vērtējumu sistēmu un personīgajām prioritātēm.

  Divas planētas – Jupiters un Marss, darbojas kā Sīzifs.

  Un Venēra ir patiesais Ikars, jo atrodas savā kritumā. Kritums – Ikars:
  Sofija_Lorēna_Kritums_Ikars
  Ja atceraties, tad Ikars parāda veidu kādā persona zaudē enerģiju. Sofija Lorēna to dara, kad domā, ka mīlestībā (Venēra) nav harmonijas un īpaši, ar gadiem baidoties zaudēt savu skaistumu. Bet Ikaram nekad nebūs stipras ietekmes uz personību, jo Merkurs ir gan Atlants, gan Antejs, un Antejs ir stiprāks par Ikaru; tas atbalsta Venēru (recepcijā, skat. Pārvaldījuma ķēdīti). Turklāt, divas planētas, Hīrons un Urāns, ir “izslēgtas” no krituma ķēdītes.

  Edītes Piafas (19.Decembris, 1915. 5:00 Parīze) natālajā kartē Jupiters (Zivīs) ir pārliecinošs Atlants.
  Piaff_karte
  Eksaltācija– Antejs. Ir neiespējami noteikt Anteju (skat. attēlu zemāk).
  Piaff_eksaltācija_Antejs
  Tātad personības mugurkauls (Atlants – Jupiters) balstās uz reliģiju un autoritāti. Savas dzīves laikā viņai bija nepieciešama patronāža. Bet te nav nevienas planētas, kas dotu enerģiju  (nav Anteja).

  Izraidījums – Sīzifs.
  Piaff_Izraidījums_Sīzifs
  Merkurs ieņem Sīzifa lomu. Merkurs ir Strēlniekā, savā izraidījumā, un var droši ieņemt Sīzifa vietu. Edītei Piafai acīmredzot bija kādi kompleksi saistībā ar komunikāciju, problēmas ar sakariem un savu domu izteikšanu. Iespējams, viņai bija grūti izteikt ko personisku; viņa pieņēma kāda cita vērtības par savējām.

  Kritums – Ikars. Lai atklātu Ikaru, tika uzzīmētas divas atsevišķas planētu ķēdītes:
  Piaff_Ikars_Kritums
  Neptūns ir Lauvā, savā kritumā, un ir visvairāk piemērots Ikara lomai. Tas nozīmē, ka viņas lielākās rūpes bija to cilvēku
  sirsnība, kas bija viņai apkārt. Viņa zaudēja enerģiju, kad domāja, ka tiek maldināta.  Tomēr, ņemot vērā, ka puse no
  planētām nav Neptūna ietekmē, šī planēta nevar būt īstenais “Melnais caurums”. Šajā gadījumā nozīme ir tikai pārim Atlants – Sīzifs. Izanalizējot šo korelāciju, varam secināt, ka Edīte Piafa var kompensēt savus kompleksus, esot kāda vadībā vai zem kādas patronāžas.

   


 • Dvēseles Formula, jeb Dispozīciju ķēdītes analīzes principi pēc A. Astrogora

  Pievienots: Autors: Maija

  Ir vēl viens, daudz smalkāks un strukturētāks veids kā analizēt pārvaldījuma ķēdītes uzbūvi (turpmāk runa būs tikai un vienīgi par pārvaldījuma ķēdīti). Šo sistēmu ir atklājis un izstrādājis Aleksandrs Astrogors un nosaucis to par „Dvēseles formulu”.

  Sistēmas pamatprincips ir planētu izvietojums pa orbītām, kas diktē planētām to realizācijas iespējas un apstākļus. Astrogors uzskata, ka mūsu būtību un attīstību nosaka planēta vai planētas formulas centrā. Tās darbojas kā radioviļņu uztvērējs un tad, kad mēs atrodamies vienotā rezonansē ar to – esam harmonijā ar savu dvēseles centru, attiecīgi viss nepieciešamais pats atrod ceļu līdz mums caur planētām ārpus centra.

  Svarīgs ir arī planētu statuss (stiprums pēc punktiem), jo planēta vājā vai retrogrādā statusā pievērsīs sev vairāk uzmanības (caur problēmām, kompleksiem un slimībām), prasīs lielāku izstrādi, iedziļināšanos planētas tēmās un tās attīstīšanu.

  Pārvaldījuma ķēdīte. Centrs. Jau tikai pēc tā, kā ir strukturētas planētas pārvaldījuma ķēdītes centrā (vietā, kurp ved un noslēdzas ķēdītē iesaistīto planētu enerģija), var uzzināt svarīgu pamatinformāciju par cilvēku. Īsumā ieskicēsim raksturīgākās iezīmes katrā no tiem.

  Viens vienots centrs (ķēdīte nav dalīta, visas planētas ved pie vienas vai vairākām planētām centrā) liecina par personas viengabalainību. Visa dzīve, visas darbības ir koncentrētas uz tēmām, ko nosaka planētas centrā. No vienas puses – cilvēks visu laiku ir kā ieslēgts, kā mūžīgais dzinējs bez atpūtas un atelpas, no otras puses – var labi koncentrēties vienotam mērķim, neizkaisīt uzmanību. Šādā situācijā ir labi, ja planētas centrā ir iesaistītas radošā sadarbībā, jo tas palīdz nenogurt un nenovest sevi līdz spēku izsīkumam. Grūtāk ir tad, ja centrā ir tikai viena pati planēta, jo tad dzīve ir vēl koncentrētāka, vēl saspringtāka, jo viss „griežas” tikai un vienīgi ap tēmu, ko nosaka planēta centrā. Ar šādu centru (īpaši, ja centrā ir tikai viena planēta) Astrogors iesaka mēnesi pirms dzimšanas dienas doties atvaļinājumā, lai atjaunotu un apkopotu spēkus.

  Divi un vairāk centri (pie nosacījuma, ka centrā ir vismaz divas planētas). Ja ķēdīte ir dalīta vairākos centros, tad cilvēka dzīve nav tik saspringta kā viena centra gadījumā. Cilvēkam ir iespējas „paņemt atpūtu”, pārslēdzoties uz otru centru. Tomēr šāds cilvēks var uzņemties pārāk daudz un tad, lai mazinātu spriedzi – pārslēgties uz otru centru, bet pirmajā darbi paliek nepadarīti. Bieži ir tā, ka cilvēks var daudz ko apsolīt, bet neizpildīt vai aizmirst par solījumu, var būt arī nespēja citus adekvāti uztvert un saklausīt, daudzas lietas jāatgādina vairākkārt. Tomēr šie cilvēki ir daudzpusīgi un, strādājot pie savas attīstības, var sasniegt ļoti labus rezultātus, īpaši mirklī, kad spēs savienot abus savus centrus vienā.

  Atpūtas zona. Par atpūtas zonu Astrogors sauc planētu, kas it kā „izlekusi” no ķēdītes un stāv atsevišķi no pārējām. To neviena cita planēta neatbalsta un tā ir spēcīga, jo atrodas savā pārvaldījumā. Tā dod iespējas atpūsties (savā sfērā), atslābt un nelikties ne zinis par notiekošo. Cilvēkiem, kuriem ir planētas atpūtas zonā, vienmēr ir savs hobijs, kāda aizraušanās, mīļākā nodarbošanās, kaut kas, ko cilvēks dara savam priekam, tikai sev. Bet, var gadīties, ka šīs planētas sfērā cilvēks centīsies īpaši aktīvi pievērst sev uzmanību, lai kompensētu šādu it kā piespiedu norobežošanos.

  Atsvešinātības zona. Retrogrāda planēta izlekusi no ķēdītes un stāv atsevišķi. Retrogrāda planēta – tas ir iekšējā diskomforta rādītājs. Cilvēks ieraujas sevī saistībā ar konkrētās planētas tēmām. Tas ir kā cilvēka iekšējais komplekss, kuram neviens cits nedrīkst pieskarties. Bieži arī pati persona it kā ignorē šo sfēru, izliekas, ka tā ir neredzama vai neesoša.

  Retrogrāda planēta centrā – daudz aktīvāk piespiež cilvēku strādāt ar tām. Lozungs skan tā: ”Es ar savām problēmām”. Bet cilvēkam šīs problēmas būs jārisina pašam, neviens no malas to nevarēs ietekmēt galvenokārt tādēļ, ka cilvēka paša priekšstats par notiekošo ir atšķirīgs. Retrogrādā planēta it kā iesaldē cilvēku, palēnina un izkropļo apkārtējo realitāti. No otras puses, cilvēks jau no bērnības saņem daudz “punu” konkrētās planētas tēmās un sāk uzkrāt pieredzi. Retrogrāda planēta centrā – tā vienmēr ir neapmierinātība ar sevi. Bet vainoti tiks apkārtējie, jo cilvēka uztvere ir aizmiglota un viņš vēl nav spējīgs ieraudzīt sevi kā savu problēmu cēloni. Paaugstināts saspringums neļauj atšķirt realitāti no iedomām. Šeit jāpiebilst, ka planētas pašas par sevi nekad nemaina kustība virzienu (nekļūst retrogrādas). Tās kļūst par tādām tikai no noteikta skatu punkta, šajā gadījumā – konkrētā cilvēka skatu punkta.

  Divas planētas centrā – „Svari”. Divas planētas savstarpējā recepcijā. Dod lielu iekšējo brīvību un lielu iekšējo kontroli. No divām planētām spēks ir tai, kurai ir vairāk saikņu – ārējā atbalsta. Viss tiek apgūts caur salīdzināšanu.

  Divas planētas centrā – „Svārsts”. Abām planētām centrā ir atbalsts no ārpuses. Lielāka izvēles brīvība, bet arī tieksme svārstīties pieņemtajos lēmumos. No medicīniskā viedokļa – orgānu savstarpējā saistība vai atkarība vienam no otra.

  Divas planētas centrā – „Pīrādziņš”. Divas planētas savstarpējā recepcijā stāv atsevišķi no pārējām. Šīm planētām nav atbalsta no ārpuses, neviens neko tām nepiedāvā, tās ir kā iekonservētas – daudzus gadus var “klusēt”. Tām pašām jātiek galā ar saviem uzdevumiem un attīstību un citi no malas to nespēs ietekmēt.

  Trīs un vairāk planētas centrā var izpausties dažādi – vieniem – mūžīgais problēmu loks, no kura nevar izkļūt, citiem – draugu un interešu loks. Viss būs atkarīgs no planētām centrā. Ja centrā ir vairākas planētas, tad cilvēkam ir jādalās ar citiem šo planētu tēmās, citādi to enerģijas var iedarboties destruktīvi.

  Sešinieks – 6 planētas saslēgtas aplī (un no ārpuses aplim pienāk vēl pa kādai planētai, atgādina sniegpārsliņu). Tie ir cilvēki ar lielu centību, uzstājību, pavēlnieciskumu, to darbības atgādina buldozeru – “grozoties un izgrozoties”, tie visu un visus “paceļ” zem sevis, viņiem darīšana ir tikai gar savām personiskajām interesēm. Pie viņiem var atnākt lielas iespējas. Šī konfigurācija var arī sniegt “bēgšanu no problēmām kā slēgtā vāveres ritenī”, kur vienas problēmas parauj vaļā citas. Un te daudz kas būs atkarīgs no planētu stipruma un sadarbības.

  Pārvaldījuma ķēdīte. Orbītas.
  Orbītas

  Ja līdz šim tika aprakstīta centra planētu nozīme, tad tagad tupināsim ar planētām aiz centra. Un šeit ir svarīgs planētas novietojums attiecībā pret centru, jo katrai pozīcijai, jeb orbītai ir savs pārvaldnieks, kas diktē planētai, kas ciemojas šajā orbītā savus noteikumus. Atkarībā no ķēdītes struktūras, katru no šīm orbītām var aizņemt viena vai vairākas planētas, ķēdīte var izstiepties garumā un aizpildīt visas astoņas orbītas (tas gan ir reti), bet var arī satilpt pirmajās divās vai pat vienā orbītā (piem., vairāku centru gadījumā). Zemāk parādītajā piemērā cipari pie planētām norāda orbītas kārtu (Piem., Saturns atrodas 1. (Merkura) orbītā).

  Planētas aiz centra ir dzīves sfēras, kurās Dvēsele аdaptēsies vispirms. Tie ir dzīves apstākļi. Cilvēks pretenzijas izvirzīs nevis sev, bet apkārtējiem. Planētas te darbojas it kā “nakts” režīmā. Izņēmums ir tad, ja planēta atrodas savā orbītā, piem., Venēra 2. (savā) orbītā. Tad to var izskatīt līdzīgi kā planētu centrā. Jo tuvāk planēta ir centram, jo tā ir aktīvāka. Planēta centrā vienmēr ir rezonansē ar planētu, kas atrodas viņas orbītā, to pastiprinot un diktējot tai savus noteikumus. Retrogrādās planētas orbītās nevēlas pakļauties planētai – pārvaldniecei, tādēļ cilvēks tiek mācīts caur ciešanām pārskatīt savu attieksmi orbītas prasībām.

  Planētas tālāk no centra – tās ir tālās, ilgtermiņa programmas, kuras var izstrādāt tikai, ilgstošas pieredzes rezultātā. Tātad, jo tālāk planētas atrodas no centra, jo vēlāk cilvēks tās atklās un apgūs to enerģētiku.

  Skaidrojot dvēseles formulu, noteikti ir jāņem vērā tas, vai cilvēks pieder pie Saules vai Mēness tipa. Šajā kontekstā arī dvīņi, kas dzimuši gandrīz vienā laikā, var piederēt pie atšķirīgiem tipiem, tātad tas nebūs nolasāms no ķēdītes, bet to var noteikt pēc cilvēka paša izturēšanās.

  Saules tipa cilvēki ir mūsu sabiedrības aktīvā daļa, kas paši rada notikumus, nevis reaģē uz tiem. Savos argumentos izmanto objektīvus kritērijus. Viņu izturēšanās ir redzama, dzirdama un spilgta kā jau Saulei. Viņi aktīvi cīnās un aizstāv savus uzskatus, paši rada savus dzīves apstākļus, piedāvā palīdzību un atbalstu citiem. Patīk sāncensība, ir vēlme pacīkstēties ar pārējiem. Viņu slimības parasti sākas ar vārdu „hiper”, strauji sākas un tik pat strauji beidzas. Parasti tās tiek izslimotas „uz kājām”.

  Mēness tipa cilvēki, gluži otrādi, ir orientēti uz jau esošo vērtību saglabāšanu, nosargāšanu. Savos spriedumos viņi vispirms pajautās sev: „ko es jūtu šajā sakarā” un skatīs lietas caur savu sajūtu prizmu. Viņi labi jutīsies situācijās, kurās viņus uzaicina ko darīt vai piedalīties, nevis paši uzņemas iniciatīvu. Mēness cilvēki jūtas drošāk, ja viņiem tiek piedāvāts atbalsts. Viņu slimības parasti sākas ar vārdu „hipo”, to gaita ir ļoti atkarīga no iekšējām sajūtām.

  1.orbīta – Merkura. Planētas šeit parādīs cilvēka saiknes veidu ar apkārtējo pasauli, zināšanas, saskarsmi, sadarbību, informācijas apgūšanu. Jo vairāk planētu atrodas pirmajā orbītā, jo vienkāršāka ir saskarsme ar apkārtējo pasauli, vairāk brīvās gribas. 1.orbītā atrodas viss, ko var dabūt, tikai pastiepjot roku. Šeit ir arī tuvi cilvēki, radi, draugi. Pēc planētām šajā orbītā, var spriest par to, vai cilvēks vairāk tendēts uz tehnisko vai humanitāro izglītību.

  2.orbīta – Venēras. Parādīs veidu kā mēs izjūtam saskarsmi ar citiem, ar dabu, ar ārējo pasauli, tā ir sevis izjušana izplatījumā, uztvere ķermeniskā līmenī. Jebkura planēta šeit atspoguļo vēlmju un sajūtu nokrāsu. Planētas, kuras atrodas Venēras orbītā «alkst» labvēlību, uzslavas, atzinību. Kā pamatīgas «bremzes» šajā orbītā var nostrādāt Saturns, R Marss (sievietei, viņa «zaudē sievišķību», iegūstot vīrišķīgās rakstura īpašības). Vīrieši var ieraudzīt to sieviešu tipu, kas viņiem šķitīs pievilcīgs.

  3.orbīta – Marsa. Galvenie centieni ir pašapliecināties (tās planētas sfērā, kas aizņem šo orbītu). Tā ir vīrišķā orbīta, kas parāda cilvēka darbošanos un aktivitātes apkārtējā pasaulē. Vīriešiem šeit planētas izpaudīsies citādi, nekā sievietēm. Sievietes pēc šīs orbītas izvēlas sev dzīvesbiedrus. Trešās orbītas jau ir mazāk kā otrās, tāpēc sievietēm izvēle ir vairāk ierobežota. Retrogrādās planētas šeit (īpaši sievietēm) nozīmē vilšanos un konfliktus, attiecību saraušanu. Retrogrādā planēta šeit viegli kļūst agresīva.

  4.orbīta – Jupitera. Sociālā orbīta un attiecības ar sabiedrību. Norāda uz cilvēka interesēm, aizraušanos, hobijiem, uz to, kādā pozīcijā un kādu cilvēku grib redzēt sabiedrība. Šī orbīta ļauj mainīt profesiju, darbības sfēru. Planētas šeit pastāstīs par cilvēkam sociāli nozīmīgām lietām (cilvēkiem, situācijām). Pēc 4. orbītas planētām cilvēks «piedāvā» sevi sabiedrībai. Jupiters atbild par augstāko izglītību, reliģiju, morāli, filozofiju. Dzīves kredo šeit cilvēkam ir viņa mērķi un principi.

  5.orbīta – Saturna. Šeit jebkura planēta tiek ielikta «rāmītī», tai tiek doti ierobežojumi. Tā ir morāles, likumu, aizliegumu, noteikumu un normu orbīta, karmas un pienākumu orbīta. Šī orbīta parādīs, kur (kādā veidā) cilvēks vēlas stingrību, stabilitāti, skaidrību, kārtību. Tāpat tā parādīs, kur cilvēkam nepieciešams sevi savaldīt, kuru sistēmu viņam nepieciešams izstrādāt. Šeit mēs redzēsim attieksmi pret svarīgām personām (vecākiem, priekšniekiem, skolotājiem, autoritātēm).

  Ļoti smagi šeit jūtas retrogrādās planētas – to sfērās raksturīgas ciešanas, ierobežojumi, nepilnvērtības kompleksi, uzticības, ticības un pārliecības trūkums. Šeit rodas trauksme un bailes (konkrēto planētu sfērās). Bet šeit arī redzēsim tehniskos talantus un interesi uz tehniskajām zinātnēm.

  Transsaturnisko planētu (Urāns, Neptūns, Plutons) orbītas ir sastopamas diezgan reti. Šajās orbītās visas darbības – domāšana, sajūtas – ir ļoti dziļas, viss tiek pakļauts pārskatīšanai, reformām, pārmaiņām, kvalitatīvai atjaunošanai. Transsaturniskās planētas, «pieslēdzas», precīzāk – sniedz iespējas strādāt ar savu enerģētiku pēc 36 gadu vecuma. Un, ja tās vēl ir retrogrādas – tad tikai otrajā dzīves pusē. Planētas šajās orbītās, īpaši retrogrādās, maina mūsu iekšējo pasauli.

  6.orbīta – Urāna. Kolektīvās apziņas un grupu ētikas orbīta. Planētas, kas nonākušas šajā orbītā, tiek pakļautas transformācijai. Šeit rodas sapratne, iekšējie uzplaiksnījumi, atklājumi, izpratne un apzināšanās. Sadzīviskā līmenī – negaidīti un pēkšņi momenti, pārmaiņas, cilvēka oriģinalitāte, biedriska saskarsme (ja tāda ir). Šeit varam atrast līdzcilvēkus un domubiedrus, «saprāta brāļus». Retrogrādā planēta šajā orbītā var dot haosu domāšanā un apziņā, bet var arī paplašināt apziņas un izzināšanas horizontus.

  7.orbīta – Neptūna. Psihes un masu apziņas, reliģijas filozofijas, mīklainības, noslēpumu, atklātības, zīmīgu sapņu, arī maldu, ilūziju, maldināšanas (fanātisma) orbīta. Īpaši daudz dvēseles pārdzīvojumu dod planēta retrogrādā stāvoklī, bet tas ir arī «atmodas» ceļš caur ciešanām, ceļš uz garīgumu un apskaidrību. Šeit atrodami arī mākslinieciskie un humanitārie talanti.

  8.orbīta – Plutona. Globālās transformācijas un kardinālu pārmaiņu platforma, pāreja citā kvalitātē (kvantitātē). Kolektīvās gribas orbīta – planēta norādīs, kam (kuram), kad un kā cilvēks pakļaujas, «noliek savas pilnvaras», bet var būt arī otrādi – «saliec ragā» apkārtējos.

  Lai gan Dvēseles formulas analīze mums sniedz diezgan plašu informāciju par tās īpašnieku, tomēr Astrogors uzsver, ka pilnīgākam priekšstatam noteikti ir jāņem vērā arī šo planētu izvietojums natālajā kartē. Īpaši tas attiecas uz planētām centrā, vai centros, kuros ir tikai viena planēta.

   

   

   

   

   

   

   

   

   


 • Dispozīciju ķēdītes – konstruēšana un sākotnējā interpretācija

  Pievienots: Autors: Maija

  Dispozīciju ķēdītes

  Pats nosaukums Dispozīciju ķēdītes ir cēlies no angļu vārda disposition, kas tulkojumā nozīmē – izvietojums. Planēta ar savu atrašanos (izvietojumu) zodiaka zīmē mijiedarbojas ar to un nodod tai savu enerģiju. Tādā veidā mēs varam runāt par planētu savstarpējo saikni caur zodiaka zīmēm, kurās tās ir izvietotas un varam šo saikni atspoguļot kopējā ķēdītē, kas parādīs planētu savstarpējo smalko sadarbību. Un te ir atšķirība starp aspektu, kas savieno divas (vai vairāk) planētas, tiešā veidā liekot tām mijiedarboties, un saikni caur zīmi, kas ir smalka, it kā netieša, tomēr cilvēks katru reizi darbojas pēc vieniem un tiem pašiem principiem un sistēmas. Dispozīciju ķēdītes mums nenorāda uz kādu konkrētu notikumu secību, bet gan uz psihisko procesu iekšējo loģiku, kas ir nemainīga jebkurā situācijā.

  Dispozīciju ķēdītes var veidot pēc dažādiem parametriem. Pašlaik apskatīsim populārākās no tām, kā arī iepazīsimies ar konstruēšanas pamatlikumiem. Lai to izdarītu, izmantosim klasisko tabulu planētu pārvaldījumam, izraidījumam, eksaltācijai un kritumam.

  1Kā piemēru ņemsim datumu: 1.maijs, 1957.gads. Sieviete. Sāksim ar pārvaldījuma ķēdītes būvēšanu. Lai būtu ērtāk un pārskatāmāk, vismaz sākumā es ieteiktu aizpildīt sekojošo tabulu.

  2

  Pirmajā kolonnā ierakstām planētas. Varam izmantot arī Hīronu un augšupejošo, jeb Ziemeļu Mēness Mezglu. Otrajā kolonnā   rakstām zīmi, kurā šī planēta atrodas un trešajā – planētu, kas pārvalda šo   zīmi. Atzīmējam Retrogrādās (R) planētas un pievienojam planētu stiprumu pēc punktiem (par tiem būs runa nedaudz vēlāk). Ķēdītes būvēšanu var sākt no jebkuras planētas. Mūsu piemērā Venēra ir „ciemos” pie Vērša – savā pārvaldījumā, tātad pati pie sevis, tādēļ automātiski nonāk ķēdītes centrā. Ar viņu arī sāksim, ieliekot to centrā un apvelkot kā centru.

  3

  Tālāk mēs redzam, ka arī Saule, Mēness un Merkurs ir ciemos pie Venēras. Norādīsim to ar bultiņām.

  4

  Urāns un Plutons ir Lauvā, tātad ciemos pie Saules, Marss ir Dvīņos – ciemos pie Merkura. Piezīmēsim ar tos.

  5

  Pievienojam pārējās planētas un kā pēdējos – Hīronu un Ziemeļu Mēness Mezglu. Pārvaldījuma ķēdīte ir gatava.

  6

  Pēc tāda paša principa būvējam arī pārējās ķēdītes, tikai šoreiz planētas ar bultiņām norādīs uz planētām, kas konkrētajās zodiaka zīmēs atrodas izraidījumā, eksaltācijā un kritumā. Aizpildām tabulu. Būvējam ķēdītes.

  7

  Iegūstam lūk, šādas 4 ķēdītes:
  8

  Ķēdītes sākam skaidrot, sākot ar kopīgajām iezīmēm un tad pārejam pie atšķirīgā.

  1. Cik centru ir ķēdītēm. Te mēs redzam, ka ķēdītes nav stipri sadrumstalotas – divās no tām ir tikai viens centrs un divās – divi centri, tātad planētām centros ir īpaša nozīme (tām jau tāpat ir īpaša nozīme, tomēr, jo mazāk planētu iekļūst centros, jo spilgtāku lomu tās spēlēs cilvēka dzīvē).
  2. Planētas centros. Iespējams, kādas planētas parādīsies vienā, divos vai pat visu četru ķēdīšu centros. Mūsu piemērā tas ir Urāns un Mēness izraidījuma, eksaltācijas un krituma centros. Tātad šo planētu tēmām vajadzētu kā īpaši izcelties konkrētā cilvēka dzīvē, liekot izkopt un iedziļināties tajās gan no spēka, gan vājuma pozīcijām. Mēness – tā ir māte, mātišķums, emocijas, dziļums, pielāgošanās, ģimene. Un patiešām, sarunās šī sieviete man ne reizi vien ir teikusi, ka tieši mātes loma ir tā, kas viņu piepilda, ceļ un sniedz spēkus pārvarēt jebkuras grūtības. Un, lai gan bērni jau ir izauguši un katrs jau ir pats savā dzīvē, tomēr mātes loma ir tā, kas viņa ir visu mūžu. Otra planēta, kas parādās gan izraidījuma, gan krituma centros, ir Urāns. Te gan uzreiz jāpiebilst, ka darbs ar tālajām planētām nav viegls un ne katram ir pa spēkam apgūt to enerģijas, tomēr, ja reiz šī planēta ir izcelta centros, cilvēkam tiks dotas situācijas, kas veicinās stādāt ar šo planētu. Tātad Urāns – brīvība, brālība, vienlīdzība, draudzība, sabiedriskās organizācijas, pēkšņi notikumi, pārmaiņas, nestandarta situācijas, humors, izjokošana, trāpīgums, datori, internets u.t.t. Un tiešām, pēkšņas un ne tik pēkšņas pārmaiņas un reformas, kas cilvēkam ir likušas iziet ārpus savas komforta zonas, ir prasījušas milzu emocionālo piepūli un nepieciešamību adaptēties jaunajos apstākļos, darbinot savas stiprās puses – Mēnesi un R Plutonu (eksaltācijas centrs – pielāgošanās caur sevis vai citu cilvēku transformāciju).

  Lai gan iepriekš pieminētās planētas „izlec” vairākos centros, tās ne tuvu nav vienīgās, kuras dzīvē liks par sevi manīt. Šī bija pirmreizējā informācija, ko uzreiz var nolasīt no ķēdītēm. Tagad turpināsim ar katru no tām pēc kārtas. Ir pienācis laiks paskaidrot planētām pievienoto punktu, jeb stipruma jēgu ķēdīšu interpretācijā, ko izstrādājis un aprakstījis Krievijas astrologs Aleksandrs Astrogors savā grāmatā „Dvēseles formula”.

  Planētas, atrodoties zodiaka zīmēs, tiek pakļautas to ietekmei, mijiedarbojas ar zīmi, kurā tā atrodas un katra no 12 zodiaka zīmēm atstāj atšķirīgu iespaidu uz konkrēto planētu. Vienā zīmē planēta jūtas labi, t.i. var spilgti izpaust savas labākās īpašības, bet citā – nomākta, sasaistīta, nejūtas ērti un, izrādot protestu, parāda savas sliktās puses. Balstoties uz šīm iespējām planētai sevi realizēt, arī tapusi tām piešķiramo punktu sistēma. Planēta savā pārvaldījuma zīmē jūtas kā mājās – ērti un labi, var pilnībā izpaust un realizēt savas labākās īpašības, tādēļ tai arī tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 6. Pārējos gadījumos planēta maina savu stiprumu, un tādēļ tas atstās iespaidu uz planētas iespējām sevi realizēt. Arī savā eksaltācijas zīmē planēta īpaši paspilgtinās tikai daļu no savām īpašībām, bet citas atstās novārtā, tāpēc attiecīgi tai tiek piešķirti 5 punkti. Tālāk attiecīgi 4 un 3 punkti, atrodoties radniecīgajās un draudzīgajās zīmēs, un 2, 1 un 0 punktu, atrodoties nedraudzīgās, krituma un izraidījuma zīmēs.

  Vislabāk ķēdītes varēs izprast, aplūkojot arī planētu izvietojumu natālajā kartē, tādēļ, ja vien ir zināms dzimšanas laiks, viss būtu jāanalizē kopumā.

  Pārvaldījuma ķēdītes centrs norāda uz Atlantu – mūsu personības centrālo asi, vērtību un pārliecību kopumu. No mitoloģijas mēs atceramies, ka Atlants bija Titāns, kas uz saviem pleciem tur debesjumu. Šajā izpratnē Atlants (uz ko norāda planētas pārvaldījuma ķēdītes centrā) simbolizē tās vērtības un pasaules uzskatus, ko esam pieņēmuši kā pašsaprotamus, par kurām mēs varam teikt: ”cilvēki tā dara, jo tā ir pieņemts, tā ir pareizi, es tāds esmu tāpēc, ka tas ir pašsaprotami, tāda ir mana pasaule”. Tas ir cilvēka psiholoģiskais raksturojums, ko ne vienmēr persona pati apzinās un var kā pamatot, bet parāda tās dzīves jēgu un motīvus.

  Mūsu piemērā Atlants ir Venēra. Viņa ir viena pati vienotas ķēdītes centrā ar maksimālo punktu skaitu 6, tātad visas planētas dod savu enerģiju Venērai. Visa dzīve grozās tikai ap Venēras tēmām, mūsu gadījumā tā ir Vērša Venēra – māksla, skaistums, daba, laba un kvalitatīva pārtika, gaume, vērtību uzkrāšana. Te man uzreiz nāk prātā šīs sievietes it kā jokojot teiktie vārdi: „pavadiet laiku saturīgi”, kas patiesībā nozīmē „izmantojiet laiku, lai iemācītos ko vērtīgu”. Pēc izglītības mākslinieks – restaurators, piedalījusies griestu gleznojumu restaurācijas projektos. Vislabāk jūtās savā vasarnīcā, kur iespējams būt tuvāk dabai un iekopt dārzu. Tātad droši var teikt, ka cilvēks brīnišķīgi realizē savu Atlantu – Venēru.

  Izraidījuma ķēdīte norāda uz Sīzifu. No mitoloģijas zinām, ka Sīzifu par savu krāpniecību Zevs sodīja, piespriežot mūžīgi mūžos velt kalnā lielu akmeni. Uzveļot kalnā, tas atkal ripo lejā un process atsākas no jauna. Sīzifs mums norāda uz it kā bezjēdzīgu ieciklēšanos, kuru cilvēks pats nevar atpazīt. Planētas, kuras nonāks izraidījuma ķēdītes centrā, norādīs uz cilvēkā dziļi apslēpto psiholoģisko kompleksu, to, ko cilvēkam grūti izdarīt pašam un vajadzīgs citu atbalsts. Nemiera, nepārliecinātības, pasivitātes, inerces avots. Sfēras, kurās nemākam vai, izjūtam kompleksus aizstāvēt savu viedokli. Cilvēks nezina, kas īsti būtu darāms, jo informācija par Sīzifu ir slēpta, tā bieži izpaužas kā nesaprotams iekšējs nemiers. Norādīs uz saslimšanām, kas pārgājušas hroniskajās vai pārvērtušās par komplikācijām.

  Mūsu piemērā par Sīzifu kalpo Urāns un Jupiters. Abas planētas ir patiešām vājas savās zīmēs (0 punktu) un droši var pildīt Sīzifa lomu. Lai gan cilvēks pats neatzīst, ka pēkšņas (un arī ne tik pēkšņas) pārmaiņas rada iekšēju neapzinātu pretestību, tomēr mans novērojums ir pretējs. Arī Urāna aspekti natālajā kartē norāda uz notikumiem, kas ir likuši stabilajam un nosvērtajam Vērsim iziet ārpus savas komforta zonas. Tā kā informācija par Sīzifu ir slēpta un var tikt apspiesta sajūtu līmenī, tad varētu būt tā, ka cilvēks var neatzīties arī pats sev par to, cik lielā mērā tā vai cita situācija ir radījusi iekšējo spriedzi. Tā kā Mēness savā eksaltācijā rada lielu nepieciešamību rūpēties, un būt vajadzīgai, tad Urāna vājums var izpausties kā iekšējas bailes no pārāk lielas brīvības, kas neapzinātā līmenī liek pieķerties bērniem vēl ciešāk un iejūgties rūpēs. Šeit es redzu vēl vienu Urāna izpausmi – ar humoru atjokot uz neērtām situācijām, kurās personai tiek norādīts uz viņas trūkumiem. Tāpat uz zināmiem kompleksiem Urāna sakarā var liecināt arī aktīva sekošana līdzi sabiedriskajiem procesiem un pārdzīvojumi par to (un vainas sajūta), ka citiem iet grūtāk. Otra planēta Sīzifa lomā ir Jupiters, kam arī ir tikai 0 punkti. Tomēr šajā ķēdītē Jupiteram savu enerģiju dod vienīgi Marss (iespējams kādas norādes uz Marsa tematiku – iniciatīvu, vīriešiem u.t.t), tādēļ to nevar uzskatīt par būtisku norādi uz psiholoģisko kompleksu, ja nu vienīgi komplekss lūgt palīdzību, atbalstu citiem, kad pašam tā tik ļoti ir vajadzīga, uzskatot, ka citiem viņu problēmas ir lielākas, nozīmīgākas u.t.t Pilnīgi noteikti kādā dzīves posmā no viņas šī Jupiteriskā gādība par citiem ir uzskatīta kā pašsaprotama un Urāns (otrs izraidījuma centrs) ar savām bailēm no brīvības ir nodrošinājis to, ka jāpaiet ilgam laikam, lai cilvēks sāktu runāt par to, kas nepieciešams viņam pašam. Kā jau iepriekš minēju, informācija par Sīzifu ir slēpta un paiet ilgs laiks, līdz to iespējams aptvert.

  Eksaltācijas ķēdīte izgaismo Anteju. Tās centrs norāda uz planētām, kuras dod fizisko spēku. Atsaucot atmiņā mitoloģiskos simbolus saprotam, ka Antejs savu spēku ņēma no mātes – Zemes, stāvot uz tās abām kājām, tādēļ šīs planētas centrā norādīs uz sfērām, kurām droši varam balstīties savā attīstībā. Šeit jau ir runa par īpašībām, kuras cilvēks pats apzinās un izprot. Šī ķēdīte parasti ieslēdzas pie mērķtiecīgas, apzinātas darbības. Un pats svarīgākais – mēs atgūstam savu enerģiju un dzīvesprieku, darbinot šo planētu sfēras.

  Mēness un R Plutons piemērā norāda uz Anteju. Abas planētas ir savās eksaltācijas zīmēs katra savā centrā un ir ļoti spēcīgas, pie kam mēs redzam, ka tieši Urāns ir tas, kas norāda uz Plutonu un liek personai transformēties, mainīties, liekot risināt dažādas nestandarta situācijas. Atceroties šī sievietes vārdus par to, ka cilvēku attieksmē iemesli vispirms ir jāmeklē sevī, tas ļoti spilgti demonstrē Plutona vajadzību pēc transformācijas. Un tiešām, cilvēks vienmēr šo jautājumu vispirms ir uzdevis sev, pirms norādīt uz citu trūkumiem. Kaut gan te ir iespējama arī pretēja situācija, kad ar gadiem, formējot un stabilizējot savu vērtību sistēmu (Venēra pārvaldījuma centrā), cilvēkam var būt pamatota vēlēšanas transformēt (Plutons) apkārtējos tā, lai pats varētu justies (Mēness) ērti (tomēr galvenā šeit paliek nevis kāda pašlabuma meklējumi, bet gan patiesa dziļa ticība tam, ka viņiem tas būs vērtīgi, jo tāda ir arī mana dzīves laikā uzkrātā vērtīgā pieredze). Plutonam šajā pozīcijā ir lieliskas iespējas mainīt un transformēt apkārtējos, vienlaicīgi izrādot rūpes par tiem (Mēness eksaltācija). Mēness un R Plutona sadarbība lieliski parādās arī personas darba dzīvē, restaurējot baznīcas griestu gleznojumus (R Plutons – atjaunošana, Mēness – tautas mantojuma saglabāšana).

  Krituma ķēdīte tiek saukta par Ikaru. Planētas šeit norādīs uz tīri redzamām cilvēciskām vājībām, par kurām persona pati zina, bet kāpj uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem atkal un atkal. To spilgti mums parāda Ikara stāsts, kurš zināja, ka spārni sastiprināti kopā ar vasku un viņš nedrīkst tuvoties Saulei, taču Ikars neklausīja tēva padomam, vasks sāka kust un Ikars iekrita jūrā. Kā jau teicu, Ikars norāda uz vājajām vietām, par kurām gan pati persona, gan apkārtējie zina. Tā ir ilūziju un kārdinājumu planēta, bieži šīs planētas tēmās cilvēkam ir pārāk lielas ambīcijas vai cilvēks pārtērē savu spēku rezerves, fiziski iztukšojas (doto planētu sfērās). Ja ar Ikaru nestrādā, tas var novest uz degradācijas ceļa, jo tam ir tendence novilkt spēkus arī blakus esošajām planētām.

  Mēness, Neptūns un Urāns mūsu piemērā norāda uz Ikaru. Un no šīm trim planētām tieši Urānam ir visvājākais statuss – 0 punkti. Tomēr, visas trīs planētas ar savu tematiku ir nonākušas centrā, tādēļ vienotā saistībā tās arī skatīsim.  Kā jau minēju, tad Ikars izgaismo vājās vietas, par kurām persona pati un apkārtējie zina un šajā gadījumā (un persona pati to ir atzinusi) tās ir zināmas ilūzijas (Neptūns) par to, ka ar patiesu sirsnību, labvēlību un pacietību (Mēness eksaltācijā) var mainīt citu cilvēku atšķirīgos sociālos uzskatus (Urāns). Šādi darbojoties, cilvēks kļūst emocionāli neaizsargāts un pārāk atvērts, un saņemtā pretestība kā zibens spēriens (Urāns) spēj ievainot līdz pat emocionālam spēku izsīkumam un slimībai. Tieši šādā pat veidā cilvēks spēj emocionāli iztukšoties, lasot presē vai internetā ziņas par kārtējo afēru, līdzekļu piesavināšanos vai citām negodīgām darbībām, kas risinās sabiedrības (Urāns) līmenī. Nu kā var nepārdzīvot (Mēness)! Personai jāmācās sevi emocionāli pasargāt, tomēr kā jau darbā ar Ikaru, tas ir kā Ahileja papēdis, vājā vieta, ar kuru ir grūti cīnīties. Šeit vēl parādās viena spilgta saikne starp Mēnesi un Urānu – ja apkārt esošie cilvēki (Urāns – draudzība, vienlīdzība) nespēj savā starpā saprasties un uzkrāj spriedzi (Urāna negatīvās izpausmes), tad cilvēks nespēj normāli justies un darboties šādā vidē (Mēness) un dara visu (darbina savu Mēness eksaltāciju, tātad neapzināti ieslēdz savu eksaltācijas centru, rūpes, gādību), lai mierīgā un nosvērtā veidā (pārrunājot situāciju ar visiem tajā iesaistītajiem) atgrieztu (transformētu, restaurētu R Plutona eksaltācija) situāciju normālās sliedēs.

  Dispozīciju ķēdītes vienmēr jāskata pāros: Atlants – Sīzifs kā psiholoģiskais komponents un Antejs – Ikars kā enerģētiskais. Mūsu piemēros gan Atlants, gan Antejs bija pietiekami spēcīgi, lai varētu izkopt, attīstīt un nobalansēt savus vājos pretpolus Sīzifu un Ikaru. Bet, ne vienmēr šie pāri būs balansā. Nav problēmu, ja Atlants un Antejs ir spēcīgi un Sīzifs un Ikars arī nav nekādi vājie (to var redzēt pēc punktiem), tomēr nopietnas problēmas var sākties tad, ja „vājie” centri ir patiesi vāji un „spēcīgie” – nav nekādi stiprie. Tāpat ir jāņem vērā arī cilvēka attīstības līmenis (skatīt A. Podvodnija darbus) un vecums, jo zināmā vecumā noteiktas problēmas jau būs apgūtas un izstrādātas.

  Sastādot ķēdītes var izmantot arī tikai septnera planētas (līdz Saturnam). To bieži izmanto bērniem līdz 7 gadu vecumam. Tomēr jāpiebilst, ka mūsdienu bērni jau pietiekoši agrā vecumā iepazīst gan TV, gan internetu (Urāna pārvaldības sfēras), lai ķēdītēs iekļautu arī Urānu, Neptūnu un Plutonu. Var kā papildus elementus izmantot arī Hīronu un Ziemeļu Mēness Mezglu, kas sniegs papildus informāciju par to, kur vai caur kādu sfēru, lietu, cilvēku vai notikumu meklēt savu patieso attīstības virzienu.

  Kopumā visas četras ķēdītes darbojas vienlaicīgi, bet viena no tām parasti ir noteicošā. Vēl ir iespējams sastādīt ķēdītes noteiktam laikam, notikumam, cilvēkiem, kuri vēlās būt pāris (skatīt kas ir vienojošais elements), darbiniekiem, kas tiek pieņemti pēc konkrētām prasībām u.t.t. Var skaidrot ķēdīti, pieņemot, ka par katra centra pārstāvi var izvēlēties tikai vienu planētu, kas visspilgtāk to raksturo. Zīmēm, kurām ir divi pārvaldnieki, var izmantot arī abus pārvaldniekus, kā arī būvēt ķēdīti, par pamatu ņemot nevis zīmi, bet māju, kurā planēta atrodas (tad jāzina arī dzimšanas laiks). Ķēdītes skaidrojumu var balstīt arī uz dažādiem virzieniem – attīstību, attiecībām, ģimeni, karjeru u.tt.

  Šī sistēma ir laba ar to, ka nav jāzina absolūti precīzs dzimšanas laiks, lai varētu nolasīt pietiekami plašu informāciju par cilvēku. Tomēr, ja dzimšanas laiks ir zināms precīzi, ķēdīšu interpretāciju ieteicams skatīt, aplūkojot arī konkrēto planētu atrašanās vietu natālajā kartē.


 • Lekciju – semināru cikls “Dispozīciju ķēdītes, jeb Dvēseles formula” (pēc A.Astrogora)

  Pievienots: Autors: Maija

  Kopā paredzētas 9 lekcijas, sākot ar 17.martu katru pirmdienu no 18:00-21:00

  ( 17., 24. un 31.martā, 7., 14. un 28.aprīlī, 12., 19., un 26.maijā)

  Lektore – CHRONOS studente Maija Krafte.

  Galvenās tēmas un programma:
  Katra lekcija tiks veltīta atsevišķai planētai (izņemot pirmo lekciju, kurā apskatīsim gan Sauli, gan Mēnesi) un tās atrašanās vietai dispozīciju ķēdītē, kā arī atpūtas un atsvešinātības zonās. Dalībnieki tiks aicināti aktīvi piedalīties diskusijās par teorētisko materiālu, lai varētu izskatīt pēc iespējas vairāk piemēru (tā teikt, tuvināt teoriju praksei).

  Tiem, kas vēlas piedalīties, bet nav bijuši uz ievadlekcijām, ir iespējams pievienoties grupai trešdienās 5., un 12. martā, kad tiks izskatīts pamatmateriāls par dispozīciju ķēdītēm:
  5.martā 18:00-21:00

  Dispozīciju ķēdītes, to darbības princips:
  4 Ķēdīšu būvēšana, pirmreizējā analīze, salīdzināšana;
  Pamatu pamati – pirmreizējā (tūlītējā) informācija, ko varam nolasīt uzreiz.
  Centra planētu interpretācija (pārvaldījums – izraidījums) + mājas darbs (kā man patīk mājas darbi! 🙂 )

  12.martā 18:00-21:00
  4 ķēdīšu kopskats. Sākam interpretāciju. Skatām piemērus. Planētu līdzsvarošanas, stiprināšanas principi.
  Turpinām ar pārvaldījuma ķēdītes analīzi – visu sīki un smalki, sākot no centra (centriem), ejot cauri katras orbītas nozīmei, kā arī planētām “atpūtas” un “atsvešinātības” zonās.
  Izskatīsim arī Retrogrādo planētu nozīmi un interpretācijas nianses ķēdītes kontekstā, kā arī Mēness Mezglus.

  Nodarbības notiks Astroloģijas skolas CHRONOS telpās Rīgā, Āgenskalnā, mazajā Nometņu ielā 22 – 12. Lūgums savu ierašanos iepriekš pieteikt uz e-pastu liga@meness.lv  vai pa tel. 29434903.

  Cena Eur10,- par reizi (viss cikls EUR90. Maksājot uzreiz par visu ciklu – EUR 75,-)

  Ievadlekcijas EUR10 par vienu lekciju – kopā EUR20,-

  Ja nav iespējams tikt uz ievadlekcijām trešdienās, bet nākt gribās – dodiet ziņu, risināsim jautājumu 🙂
  Grupā ir 12 vietas, tātad lekcijā būs brīvi iespējams arī individuāli uzdot jautājumus un diskutēt.

  Skolas telpās ir pieejama mājīga virtuve, kurā uzvārīt tēju vai kafiju.

  Līdzi būtu vēlams ņemt ne tikai labu noskaņojumu un aktīvu interesi par lekcijas tēmu, bet arī savu natālo karti, zīmuli, dzēšgumiju (pilnīgi nopietni), pildspalvu un piezīmju burtnīcu. Nepieciešamās pamatzināšanas – pabeigts vismaz 1.kursa 1.pusgads – zodiaka zīmes un planētas zīmēs.


 • Venēras “dziedināšana”

  Pievienots: Autors: Maija Komentārs

  Ja jūsu Venēra ir dispozīciju ķēdītes centrā un jūtās “nogurusi”, iztukšota vai kā citādi viņas sajūtas nav apmierinātas vai ir pārtērētas, tad ir liels risks, ka apkārtējie dabūs trūkties, izbaudot viņas kaprīzes, niķus vai to, ko mēdz dēvēt par enerģētisko vampīrismu. Īpaši pamanāms tas var būt tad, ja Venēra veido arī eksaltācijas ķēdītes centru – tātad ir tā planēta, no kuras vājuma brīžos varam apzināti pasmelties spēkus.

  Ko darīt? Kā pārslēgties uz produktīvo enerģijas plūsmu, īpaši, ja gribās “pakasīties” (Nu kas ir ko, a?), izniķoties un tad ar blīkšķi aizcirst durvis – nekas nav tā kā vajag, lieciet man mieru!

  Lai vai kā, ir dažas metodes 🙂

  1. Izdariet ko tādu, kas jums sagādā baudu. Atceramies, ka Venēra – tās ir visas 5 maņas – redze, dzirde, tauste (visas ķermeniskās sajūtas, pieskārieni), oža un garša. Tātad, ieejiet vannā, izbaudiet to! Piepiliniet vannas ūdenim kādu no savām iemīļotajām ēteriskajām eļļām, vai aromātisku vannas sāli. Esiet radoši! Jūs taču labāk zināt, kāda vanna jums ir vistīkamākā 🙂 Apmeklējiet masāžu, kosmetologu, frizieri, “uztaisiet” skaistus nadziņus, lai katru reizi ir prieks uz tiem paskatīties. Viena kliente man atzinās, ka tādos brīžos viņa iet uz veikalu un nopērk sev jaunu apakšveļu. Jā, der arī tas! Pērciet apakšveļu vai masāžas eļļu vai kādu topiņu, galvenais, lai tas jums sagādā baudu. Nu jā, citi ēd kūkas. Arī ēšana pieder pie baudām, un to pat ir ieteicams izmantot, ja vien tas nav tik bieži, ka iedzīvojaties liekajos kilogramos. Pastāv uzskats, ka pret “neviens mani nemīl” sajūtu labi palīdz šokolāde. Apmeklējiet teātri, izstādi, koncertu, izlasiet kādu mīlas romānu vai noskatieties romantiku filmu. Galu galā, piezvaniet draudzenei un izkratiet sirdi. Tas palīdz.

  Lai gan te varētu jautāt – un ko tad varētu darīt vīrieši, tomēr, ja vīrietim formulas centrā ir Venēra, viņš ļoti labi saprot, par ko ir runa. Uz viņu visas skaistuma un socializācijas tēmas darbojas tieši tāpat kā uz sievietēm. Arī vīrietis var aiziet pie friziera, nopirkt jaunu kreklu, kurpes vai draugu kompānijā garšīgi paēst. Pajautājiet sev – kas ir tas, kas sagādā baudu?

  1. Izdariet ko tādu, kas sagādā baudu arī citiem. Ja esat laba rokdarbniece, ir īstais laiks to izmantot! Uzadiet bērnam, vīram vai galu galā draudzenei jaunu šalli, džemperi vai kas nu jums labāk padodas! Tagad modē ir visādas dekupāžas lietiņas. Pagatavojiet ko skaistu citiem, nav svarīgi vai tas būs foto rāmītis, skaista kompozīcija uz apsveikuma kartiņas vai dekoratīvā puķu vāze. Galvenais, lai skaistums, ko jūs radāt, jums sagādā prieku tā radīšanas procesā un, sniedzot prieku citiem, jūs pretim saņemat gandarījumu. Starp citu Venērai kā nevienam citam ir saprotams došanas – ņemšanas līdzsvars. Izmantojiet to produktīvi! Vīrieši (kas varbūt nav tā “krituši” uz rokdarbiem) var pagatavot ko garšīgu saviem draugiem vai iemīļotajai, un neaizmirstiet to glīti noformēt 🙂 Tā kā Venēra ir arī socializācijas planēta, tad palīdziet draugam/draudzenei ar savu padomu! Uzklausot citu problēmas un sniedzot mierinājumu kaut vai tikai sapratnes veidā, tas sniedz gandarījuma sajūtu, tādā veidā palīdzot atjaunot enerģētisko līdzsvaru. Un nav jau teikts, ka “jāgremdējas citu problēmās”. Iespējams, tieši jūs zināt, kur visizdevīgāk ir nopirkt to krēmu, kuru viņa nekādi nevar izvēlēties. Varbūt tieši jūs esat dzirdējusi, ka kāda bērnam bija līdzīgas problēmas un viņi gāja pie tā un tā ārsta. Iespējams, ka tieši jūs zināt, kur visizdevīgāk/ ātrāk/ tuvāk iegādāties kaut ko, kas draugam/ draudzenei ir vajadzīgs! Dariet to! Piezvaniet, aprunājieties un palīdziet ar padomu! Tikai nepārcentieties! Padomus var dot tad, ja tos kāds prasa. Nekas nav ļaunāks kā nelūgts padoms! Ja neesat pārliecināti, tad labāk pajautājiet – vai drīkstu tev ko ieteikt?

  Lai izdodas!

   


 • Merkura enerģijas attīstīšana bērniem.

  Pievienots: Autors: Maija Komentārs

  Kā uzsver A. Astogors, bērnam, kuram dispozīciju ķēdītes centrā ir Merkurs, jau no agras bērnības ir jāpievērš uzmanība intelektuālai attīstībai. Šāds bērns ir dabiski ziņkārīgs un lasīt parasti iemācās ātrāk kā citi bērni. Viņam ideāli noderēs dažādas enciklopēdijas un uzziņu grāmatas. Jāattīsta arī pirkstu gali, to kustīgums, jo tas vistiešākā veidā ir saistīts ar smadzeņu darbību. Te noderēs dažāi konstruktori un citas attīstošās spēles. Parasti šāds bērns ir ļoti kustīgs, labprāt rāpsies kokos un visur citur, kur vien var uzrāpties. Smilšu kastē viņam būs garlaicīgi, viņš ātri vien sāks mētāt smiltiņas pa gaisu. Ja viņam nebūs iespējas kustēties – tad var kļūt drūms un apnicīgi kaitinošs. Atslēgas vārds ir kustība (gan fiziska, gan mentāla).


 • Saules enerģijas atjaunošana

  Pievienots: Autors: Maija Komentārs

  Kā jau Saulei, tās galvenais uzdvums ir spīdēt, dot gaismu un siltumu. Saulei vienīgajai ir dota tāda iespēja meklēt un atrast gaismu sevī pašā. Lai gan Saule ir bezgalīgs dvēseles siltums, atbalsts un palīdzība, tomēr tās staros mēdz uzturēties arī tie, kas šādu dāsnumu sāk uzskatīt kā pašsaprotamu, tas ir kā liet ūdeni caurā mucā, kas prasa vēl un vēl. Kļūst aktuāli iztukšošanās draudi un jāmāk laikus šo stariņu izslēgt, lai cilvēks, kas baudījis Saule labvēlību, iemācītos dzīvot arī pats.

  Bet, ko darīt, ja dvēseli jau skārusi grūtsirdība? Kā atjaunot Saules gaismu sevī? Atradu labus piemērus A. Astrogora grāmatā “Dvēseles Fomula”. Tātad, Saules enerģiju viegli atjaunot, apmeklējot teātri, izstādes, koncertus. Tas jo īpaši ieteicams tajā gadījumā, ja cilvēks nav saistīts ar radošajām mākslām. Izdaiļojiet savu apkārtējo vidi ar skaistiem priekšmetiem, lietām. Ir svarīgi, lai paskatoties uz šīm lietām, cilvēks izjustu prieku, spētu izbauīt šo skaistumu, lieliskumu. Ja pienāk brīdis, kad šie priekšmeti vairs nespēj iedvesmot, nolieciet tos citur un to vietā novietojiet kaut ko jaunu, iedvesmojošu. Pēc kāda laika, varēsiet no jauna “atklāt” savas iemīļotās lietas un tās “strādās” ar jaunu spēku.

  Saules enerģiju var atjaunot arī baudot labu vīnu un augļus, kas sevī uzņēmuši Saules enerģiju augšanas un nogatavošanās procesā. (Khmmm… tikai ar šo tā prātīgi, ja? 🙂 )

   

   


 • Planētu līdzsvarošana

  Pievienots: Autors: Maija Komentārs

  Kā vairākkārt ir uzsvēris A. Astrogors  savā darbā “Dvēseles formula”, tieši planētas, kuras dispozīciju ķēdītes centrā ir vājā vai Retrogrādā statusā, visvairāk liks par sevi manīt, prasīs ar sevi “strādāt”, attīstīt planētas principus. Ja tas netiks darīts, tad cilvēks pie tā nonāks caur slimībām vai piespiedu situācijām konkrēto planētu tēmās. Jebkurā gadījumā, būs nepieciešams darbs (to noteiks arī zīme un māja natālajā kartē) lai pilnveidotu un prasmīgāk apgūtu šo planētu enerģētiku.

  Turpmāk ir apkopots neliels ieskats planētu līdzsvarošanā. Meklējot atsauces uz turpmāk ievietoto apskatu (par planētu harmonizāciju), atradu tikai tā kopiju dažādās interneta lapās krievu valodā bez tiešas atsauces uz avotu, no kura tas ņemts. Vienīgā atsauce, ko varēju izlobīt no šī teksta ir uz Marsilio Fičīno (1433–1499 – garīdznieks, teologs neoplatoniķis, Florences Platona akadēmijas vadītājs, viens no redzamākajiem Renesanses domātājiem un ideju paudējiem Itālijā) un kādu no viņa darbiem vai viņa darbu apkopojumu.

  Un tā, neliels ieskats un idejas planētu līdzsvarošanā.

  Saule.  Saules enerģiju mums varētu vajadzēt mirkļos, kad izjūtam nedrošību vai nepārliecinātību par sevi. Kad uzskatām, ka citu problēmas ir svarīgākas par mūsējām un tas mums traucē radošai pašizpausmei. Šeit ieteicamas pastaigas Saulē, izbaudot Saules gaismas burvību, uzlādējoties kā saules baterijai.  Ir ieteicamas pastaigas pa ziedošām pļavām – Saules siltums piepilda staigājošo ar dzīvības enerģiju, bet ziedi – pastiprina Venēru.

  • Jāatceras, ka liels daudzums Saules enerģijas var novest pie tās pārpalikuma, tāpēc nepārcentieties – nevajadzētu jaukt autoritāti ar autoritārismu.
  • Saules akmeņi ir rubīni un granāti, kam ir koši sarkana krāsa. Metāls – zelts.
  • Pārtika – medus un kanēlis.
  • Laiks – brīdis, kad tiecamies sasniegt mums būtiskus mērķus garīgajā vai materiālajā sfērā.

  Mēness.  Mēness enerģijas mums ir svarīgas, kad nepieciešams pielāgoties, pieņemt situāciju, emocionāli izprast otru cilvēku un arī pašam sevi, savu slēpto, neapzināto pusi. Lai pastiprinātu Mēness enerģijas:

  • Lietojiet apģērbā balto krāsu.
  • Akmeņi – Mēness akmens un pērles. Metāls – sudrabs.
  • Ūdens – padzīvot pie ūdeņiem, staigāt gar okeāna krastu, vai lēna meditatīva pastaiga gar tuvākā ezera krastu. Ierīkojiet dārzā dīķi.
  • Pārtikā – piens, siers u.c. piena produkti.
  • Svarīgs ir arī pats ēšanas process kā tāds – gatavojiet ēdienus no kvalitatīvas lauku pārtikas, vislabāk pašam tos izaudzēt.
  • Mēness ir arī miera, līdzjūtības un apgaismības simbols – izmantojiet to meditācijā.

  Merkurs. Pastiprināt Merkuru vai harmonizēt neveselu var ar jebkura veida prāta darbināšanu:

  • Izlasiet vairāk grāmatas.
  • Iemācīties jaunu valodu.
  • Iegūstiet papildus izglītību, mācoties to, kas jums patīk un interesē. Merkurs ir jauns un apburošs, ļoti sabiedrisks un arī vieglprātīgs, tādēļ zināšanu ieguvei jāsagādā prieku.
  • Vairāk gaismas un viegluma.

  Venēra. Venēras enerģijas mums nepieciešamas, kad pietrūkst līdzsvara un harmonijas attiecībās. Iespējams, jāatjauno līdzsvars arī starp došanu un ņemšanu (viens vai otrs ir par daudz), varbūt esam pārāk aizrāvušies ar  savu iegribu apmierināšanu un būtu laiks padomāt par citiem. Jebkurā gadījumā, tas ir jautājums par līdzsvaru. Atcerēsimies, ka Venēra atbild par visām 5 maņām – redzi, dzirdi, tausti, garšu, ožu. Līdz ar to, jūtas un sajūtas ir tās, kas pirmās signalizēs par līdzsvara zudumu Venēras tēmās:

  • Līdzēs koncentrēšanās uz personīgajām attiecībām.
  • Dejojiet, klausieties vai spēlējiet vieglu, kaislīgu mūziku, pastaigājieties pa ziedu pilnām pļavām.
  • Visi ziedi, īpaši rozes, simbolizē Venēru.
  • Rozā eļļa, ko pievieno vannas ūdenim, pastaiga aromātiskā, ziedošā dārzā.
  • Zaļā krāsa (Fičīno laikā, bet mūsdienās ar Venēru saista rozā krāsu). Krāsas kā tādas. Izrotājiet māju ar krāsām.
  • Baudas. Ēdiet lēnām, izgaršojiet, izbaudiet ēdienu.
  • Stingrs dzimumu dalījums apģērbā – sievietēm – krāsains un sievišķīgs, vīriešiem – vīrišķīgs.

  Marss. Marsa enerģija mums nepieciešama, kad vajadzīga izlēmība un pārliecība par saviem spēkiem. Ja natālajā kartē Marss ir saistīts ar Saturnu vai Neptūnu – var rasties nepieciešamība nostiprināt imūnsistēmu.

  • Cīņas mākslas kā Taiči un Cigun ir lielisks veids, lai harmonizētu arī pārāk aktīvu Marsu. Šeit galvenā uzmanība tiek pievērsta disciplīnas garīgajam aspektam.
  • Jebkura fiziskā aktivitāte, kas nostiprina ķermeni un paaugstina muskuļu tonusu, jo Marss atbild par visu ķermenisko.
  • Var „cilāt dzelžus”.
  • Pārtika – bagāta ar dzelzi.
  • Dzelzs rotājumi, akmens – sarkanais korallis.
  • Meditācija uz kaut ko sarkanu vai sarkans apģērbs.
  • Ja Marss ir pārāk izteikts – izvairieties no karsta un asa ēdiena, dzelzs un sarkanās krāsas. Noteikti nerekomendē sarkanas sporta mašīnas vadīšanu lielā ātrumā 🙂
  • Ja Marss ir pārāk atklāts – to var „nosēdināt”, pastiprinot Mēnesi un Venēru.

   Jupiters. Templis Ziemeļu Grieķijā, Dionā bija ozolu audzes tuvumā un tempļa priesteri ieklausījās Zeva balsī, kas skanēja cauri lapu čaboņai. Jupitera aktivizācija mums varētu būt nepieciešama brīdī, kad apkārtējie sāk “signalizēt” par jūsu “problēmām ar dāsnumu”, jeb izsakoties skaidrāk – skopumu, kā rezultātā sākat justies izolēts. Arī tad, ja citu problēmas uzskatāt par lielākām un svarīgākām, tādā veidā it kā nobīdot sevi maliņā, ir signāls, ka pienācis laiks aktivizēt Jupiteru.

  • Jupiters horoskopā vienmēr simbolizēs oficiālo, jeb valsts reliģiju.
  • Jupitera tranzīta laikā ir raksturīga pārbagātība tajā sfērā, ko tas šķērso. Labākais veids kā apzināties Jupitera dāsnumu tranzītu laikā ir apzināt tās vērtības, kas jums jau ir un padalīties savā bagātībā ar citiem, kas automātiski ļaus jums saņemt vēl vairāk. Jupitera triumfs ir 11.mājā (pēc Helēniešu un viduslaiku astroloģijas).
  • Valkājiet zeltu – tā ir karaļu rotaslieta.
  • Dārgakmeņi – dzeltenais safīrs, dzeltenais topāzs vai lielais citrīts zelta ietvarā uz rādītājpirksta.
  • Apģērbs. Safrāna krāsas drēbes (īpaši, ja gribat būt pats sev skolotājs). Karaliskais purpurs.
  • Mūzika – varena un grandioza.
  • Dzīves vieta – māja ar lielu ozolu pagalmā.

  Saturns. Jebkurš aspekts starp Saturnu un Sauli vai Mēnesi horoskopā parasti norāda uz dziļi iesakņotām un grūti risināmām problēmām ar vecākiem. Arī par uzmanības un atbalsta trūkumu no emocionāli tuviem cilvēkiem. Uzdevums – kļūt pašam par vecāku un dāvāt mīlestību, rūpes un atbalstu saviem bērniem. Ja jūtaties izklaidīgs, kā ne no šīs pasaules, sapņains un attālināts un tas sāk jums un citiem traucēt iekļauties sociumā, ir pienācis laiks aktivizēt Saturnu. Arī tad, ja jūs pārņēmušas bailes, kas tur savā varā, drūmums un noslēgtība.

  • Gaiši zilais safīrs ir Saturna akmens, ko var nēsāt tikai tad, ja Saturns kartē ieņem labvēlīgu pozīciju.
  • Vislabākais Saturna dziedināšanas līdzeklis ir vienkārši smags darbs.
  • Veids kā risināt Saturna problēmas – drosmīgi skatīties tām sejā.
  • Tā kā Saturns asociējas ar nomelnēšanu, tumšu krāsu, tad asociējas arī ar zemes darbiem un zemkopību, dārzkopību – tieši melno darbu ar zemi. Tā arī vislabāk risināt Mēness-Saturna konfliktu.
  • Celtniecība – darbošanās arhitektūras un celtniecības jomā.
  • Saturnam patīk noformēta pasaule – grib redzēt sasniegumus materiālā jomā.
  • Panikas lēkmes palīdzēs kliedēt laiks, ko pavadīsiet brīvā, pirmatnējā dabā.
  • Apsveiciet sevi ar veiksmīgi paveiktu darbu, skatieties uz veiksmīgi sakoptiem laukiem, satiecieties ar interesantiem cilvēkiem „zelta vecumā” un apzinieties, ka Saturns iemieso gudrību un iekšējo brieduma un vecuma greznību.

  Urāns. No mitoloģijas mēs zinām, ka Urānam tika atņemta spēja radīt bērnus un viņš tika sodīts ar vientulību un ikdienas mokām, kad ērglis plosīja viņa aknas. Urāniskā tipa cilvēku dzīvē var rasties situācijas, kad viņi izjutīs vainas sajūtu par savu atrautību no ģimenes, jo ir samīdījuši vecāku autoritāti un tradīcijas, darbojoties pēc saviem uzskatiem. Tomēr Prometejs kā Urāna arhetips var redzēt kā tagadni, tā nākotni un šī tipa cilvēkiem piemīt skarba, patstāvīga pārliecība, kas pamatota ar augsti attīstītu intuīciju un brīvības mīlestību. Urāns iemieso prom esoša tēva arhetipu. Urānieši ir brīnišķīgi jaunu pasauļu radītāji, bet nepavisam neder ilgstošām attiecībām, kas saistītas ar noteiktu atbildību. Planēta Urāns, tāpat kā Prometejs iemieso dievišķo nemiernieku.

  Visam, kas izdalās no kopējās masas ir Urāna daba. Tāpat ar Urānu tiek saistīts lidojums, datori, viss, kas ir ārpus laika un telpas robežām – datortīkls, mākslīgie pavadoņi, NLO, citplanētieši, zibens un lidmašīnas. Urāniskie ziņojumi rodas no masām un paredzēti masām. Tam piemīt bezgala liels, iznīcinošs spēks, „uzspridzinošie” garastāvokļi. Tas izjauc jūsu ierastos priekšstatus par dzīvi, bet arī iedvesmo, piepilda to ar prieku un dod tai jēgu.

  Līdzsvarošana notiek caur  pretējām, vērsiskajām Zemes enerģijām – ieteicama relaksācija pie dabas krūts. Ierobežojiet informācijas daudzumu, atslogojiet prātu, samaziniet laiku, ko pavadiet internetā.

  Un tomēr, var būt arī gadījumi, kad Urāna enerģijas nepieciešams pastiprināt. Tās ir:

  • bailes atrasties cilvēkos, kolektīvā;
  • bailes no izolācijas vai atsvešinātības;
  • bailes no pārmaiņām.

  Atrodiet tādu darbu vai aizraušanos, kas būtu interesanta, iedvesmojoša, stimulētu prātu un ķermeni! Urāns ir klauns, arī ‘trakais zinātnieks”, kurš aicina dzīvi tvert viegli un ar humoru.

  Neptūns vai Poseidons – ūdens stihijas, īpaši okeāna Dievs. Cilvēks, kas izjūt spēcīgu Neptūna ietekmi var būt gan sapņotājs, gan melis, arī dejotājs, mūziķis, mistiķis vai vienkārši bezcerīgs dzērājs. Var būt vēlme ieiet īpašā apziņas mistiskā stāvoklī, sasniegt ekstāzi, kas tulkojumā nozīmē „iziet no sevis”. Sievietes ar stipru Neptūnu mīl kaislīgi, taču bieži kļūst par romantisko ilūziju upuriem. Vēlēšanās savienoties ar savu „pusīti” vedina cilvēku mūžīgos meklējumos un tas viņu ceļ pie dievišķā. Tā ir garīga transformācija caur mistisko pieredzi. Šie mistiskie, mainītie apziņas stāvokļi var kļūt par atkarības iemeslu, jo trauslajam Neptūna cilvēkam reālā pasaule šķiet drūma un skarba un tādēļ priekšroka tiek dota attālinātiem stāvokļiem. Viņi var izvēlēties arī „tīru un garīgu” dzīvu klosterī, prom no skarbās realitātes.

  Tomēr labākajās izpausmēs neptūniešiem ir lieliskas iespējas aizraut citus ar savu iedvesmu caur dzeju, mūziku, mākslu, glezniecību un misticisma tēliem. Viņiem ir dabiska spēja just līdzi un pašuzupurēšanās citu labā. Arī laba intuīcija.

  Ja Neptūna enerģijas ir pārāk daudz:

  • tās var līdzsvarot ar Saturnu, kas spēj piezemēt cilvēku.
  • Samaksājiet visus rēķinus, pabeidziet iesāktos darbus.
  • Rīkojieties plānveidīgi, uzņematies atbildību.
  • Dažkārt palīdzēt var tīri fiziska labirinta iziešana vai ieraudzīts zirnekļa tīkla zīmējums, kas tuvina izpratnei par to, kā iziet „dzīves labirintu”, kurā cilvēks ir apmaldījies.

  Plutons. Plutona cilvēks vairāk ir norūpējies par saviem redzējumiem un iekšējām sajūtām, nekā par notiekošo ārpusē. Daudziem ir zināms vārds plutokrāts, kas nozīmē „tas, kas valda ar bagātības palīdzību”. Tāpēc ar Plutoniskajām enerģijām ir saistīti cilvēki, kas pārvalda finanšu plūsmu, magnāti, korporāciju akciju uzpircēji. Miljonāra – vientuļnieka simbols. Tā kā Plutons ir noslēpumainās pazemes valdnieks, tad to saista arī ar mafiozo autoritāti un kriminālajām struktūrām. Plutons saistīts arī ar pārdzimšanas, transformācijas un nāves (aizkapa) tematiku.

  Nez vai kādam no mums gribētos pastiprināt Plutona enerģijas. Patiesībā vairumam no mums to vajadzētu samazināt. Tomēr, kādā dzīves posmā var gadīties, ka transformācijas procesi norit pārāk intensīvi un mums nepieciešams „nomierināt” Plutonu:

  • tas ietver cieņas izrādīšanu dzīves grūtumam, piem., izrādīt dziļu cieņu vētras spēkam un varenībai, zinot, ka nekad nestāsieties tai ceļā.
  • Tā ir arī mūsu laicīguma esības apzināšanās, tieši saskaroties ar problēmām ko tā rada – brīvprātīgā darbs slimnīcā vai citā iestādē, kur darbs nozīmē saskarsmi ar veciem vai uz nāvi slimiem cilvēkiem.
  • Līdzēs arī sava vājuma un neveiksmju (ēnas puses) apzināšanās, kas palīdzēs izkopt godīgumu pašam pret sevi un vienlaicīgi ietver savu baiļu apzināšanos un izgaismošanu (līdzīgi kā ar Saturnu).

   

  Kā jau augstāk minēju, tad šis ir tikai neliels ieskats planētu enerģiju līdzsvarošanā, gan pastriprināšanā, gan arī samazināšanā. Manuprāt, galvenais šeit būtu ieklausīties savā intuīcijā un izprast to, ko mums cenšas pateikt konkrētās situācijas vai notikumi, kuros mēs nonākam, tādā veidā izjūtot līdzsvara trūkumu. Ja centīsimies to ignorēt, nospiest zemapziņā, padarīt par neesošu, organisms mums atspēlēsies caur slimībām, tādā veidā piespiežot strādāt ar sevi tēmās, kurās vērojams līdzsvara zudums.


 • Urāns (Disp. ķēdītes)centrā

  Pievienots: Autors: Maija 5 Komentāri

  Pārveidojot šīs lapas dizainu pēkšņi sapratu, kādēļ man tik ļoti gribas kaut kā paturēt un pievienot vai nu rozā krāsu (kas atceras manu iepriekšējo variantu ar spilgti rorā ziedošajiem sakuras kokiem) vai kādu stabilu koku (vēlams ozolu, kas simboliski sasaistītu to ar manu otru centru – Jupiteru) fonā. Tagad pārdomājot planētu harmonizācijas un stabilizācijas principus atcerējos, ka Urāna enerģijas ļoti labi līdzsvaro Venēra un vērsiskās īpašības, kas ir otra planēta manā centrā, un acīmredzami zemapziņā jūtot šo nepieciešamību pēc Urāna “iezemēšanas” intuitīvi centos ar fona attēlu palīdzību (šajās gadījumā rozā krāsu un Venēru) stabilizēt savu Urānu. Vēlme likt kādu koku fonā vai skatīties uz debesīm cauri koku lapām arī ir tāda Vērsiska (Venēras) nepieciešamība, jo tam ir svarīgi, lai aizmugure ir piesegta (drošībā).

  Bija varianti arī likt zvaigžņotas debesis fonā. Izmēģināju visādus skaistus attēlus, tomēr manī tas izraisa tādu kā nestabilitātes sajūtu, prasās “iezemējumu”. Citādi ir sajūta, ka peldu nezin kur izplatījumā bez noteikta mērķa. Tagad stāvu stabili uz zemes un varu droši vērst savu skatu uz debesīm 🙂 Nu jā, gan jau atradīšu savu ideālo fona attēlu.


 • Dispozīciju ķēdītes -jauna lekcija 29. novembrī

  Pievienots: Autors: Maija Komentārs

  Ir apkopota iepriekšējās lekcijas pieredze un materiāls (R Merkura periods taču tam arī paredzēts, vai ne?), kā rezultātā uzlabotais variants būs pieejams un gaidīs astro interesentus 2 dienu lekciju kursā 29. un 30. novembrī (piektdienas vakars 18:00-21:00 un sekojošā sestdiena 10:00-16:00).

  Galvenās tēmas un programma:

  Piektdien, 29.novembrī 18:00-21:00

  • Dispozīciju ķēdītes, to darbības princips;
  • 4 Ķēdīšu būvēšana, pirmreizējā analīze, salīdzināšana;
  • Pamatu pamati – pirmreizējā (tūlītējā) informācija, ko varam nolasīt uzreiz.
  • Centra planētu interpretācija (ja pagūsim tikt galā ar augstāk minēto, ja nē – tad ar to sāksim sestdien no rīta)
  • mājas darbs (a kā savādāk! 🙂 )

  Sestdien, 30.novembrī 10:00-16:00

  • 4 ķēdīšu kopskats. Sākam interpretāciju. Skatām piemērus. Planētu līdzsvarošanas, stiprināšanas principi.
  • Turpinām ar pārvaldījuma ķēdītes analīzi – visu sīki un smalki, sākot no centra (centriem) līdz pat  planētētu pozīcijām ķēdītē pa orbītām, planētām “atpūtas” un “atsvešinātības” zonās.
  • Izskatīsim arī Retrogrādo planētu nozīmi un interpretācijas nianses ķēdītes kontekstā, kā arī Mēness Mezglus.

  Nodarbības notiks Astroloģijas skolas CHRONOS telpās Rīgā, Āgenskalnā, mazajā Nometņu ielā 22 – 12. Lūgums savu ierašanos iepriekš pieteikt uz e-pastu liga@meness.lv vai pa tel. 29434903.  Cena Ls15,-

  Skolas telpās ir pieejama mājīga virtuve, kurā uzvārīt tēju vai kafiju un uzsildīt līdzpaņemtās pusdienas.

  Līdzi būtu vēlams ņemt ne tikai labu noskaņojumu un aktīvu interesi par lekcijas tēmu, bet arī savu natālo karti, zīmuli, dzēšgumiju (pilnīgi nopietni), pildspalvu un piezīmju burtnīcu. Nepieciešamās pamatzināšanas – pabeigts vismaz 1.kursa 1.pusgads – zodiaka zīmes un planētas zīmēs.